ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  • 2558
28-29 กรกฎาคม 2558            ประชุมหารือเพื่อหาข้อตกลงกรณีพิพาทที่ดิน
  25  พฤษภาคม      2558           ประชุมกับที่ปรึกษาชาวบ้านเรื่องขอบเขตสัมปทาน
  5-6  มีนาคม            2558              ร่วมจับพิกัด GPS ระหว่างตัวแทนบริษัทฯ และตัวแทนชาวบ้าน
  2     มีนาคม          2558            บริษัท KSI and KPT ร่วมกับทาง CLEC ส่งจดหมายถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
  23-24 กุมภาพันธ์ 2558            ลงสำรวจพื้นที่และพูดคุยกับตัวแทนชาวบ้าน จังหวัดเกาะกง
  19 กุมภาพันธ์       2558            ส่งเอกสารฉบับแก้ไขเพื่อรายงานข้อเท็จจริง เรื่องปัญหาที่ดินของชาวบ้าน จังหวัดเกาะกง ถึงอัครราชทูตประจำกัมพูชา
  14 กุมภาพันธ์       2558            บริษัทฯ เข้าชี้แจงต่อคณะทำงานที่รัฐบาลกัมพูชาแต่งตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่สัมปทาน  
  8 - 9 มกราคม       2558            ร่วมหารือระหว่างตัวแทนบริษัทฯ และตัวแทนชาวบ้านที่กรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่สัมปทาน
   5  มกราคม           2558            จ่ายเงินชดเชยแก่ชาวบ้าน 19 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทาน   
   
  • 2557 
27 ตุลาคม            2557            สัญญาการจ่ายเงินชดเชยเป็นภาษากัมพูชาและภาษาอังกฤษ
  25 ตุลาคม            2557            การจ่ายเงินชดเชยแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทาน
  28 เมษายน          2557            อบรมและติดตามงานด้านสาธารณสุขการป้องกันและการระบาดของไข้มาลาเรีย
  4 เมษายน            2557             งานเลี้ยงในงานกีฬาสีบริษัท KSI &KPT CAMBODIA ครั้งที่ 4
  26 กุมภาพันธ์      2557             ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอำเภอสไรอำเบิล
  12 กุมภาพันธ์     2557              พิธีเปิดการฝึกอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี
   
  • 2556
2 ตุลาคม            2556              ติดป้ายประกาศเพื่อรณรงค์การไม่ใช้แรงงานเด็ก
  18 -19 กันยายน 2556              จัดอบรมเรื่องไข้มาลาเรีย
  16 กันยายน        2556               บริษัท KSI ช่วยเหลือหน่วยงาน Wild Aid
  14 กันยายน        2556               บริษัท KSI นำรถเครนเข้าช่วยกู้รถพยาบาลสไรอำเบิลที่ตกถนน
  กรกฎาคม           2556                ผู้จัดการทั่วไป KPT & KSI ตัวแทนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา
  กรกฎาคม           2556                ผู้จัดการทั่วไป KPT & KSI พร้อมด้วยพนักงาน ถวายเทียนพรรษา และทอดผ้าป่า
  26 มกราคม        2556                ตัวแทนบริษัท KSI และ KPT เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเปรียมกรอบ

  • 2555
20 พฤศจิกายน  2555                 บริษัท KSI ช่วยปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านเปรียมกรอบ
  ตุลาคม               2555                  บริษัท KSI และ KPT ร่วมงานขึ้นมัสยิดใหม่
  กันยายน            2555                  โครงการปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อนให้ชุมชนบริเวณรอบๆโรงงาน
  กันยายน            2555                  บริษัท KSI และ KPT จัดอบรมและให้ความรู้ด้านต่างๆแก่พนักงานกัมพูชา
  สิงหาคม             2555                 ร่วมทอดกฐินกับชาวบ้าน ณ วัดกองชา ตำบลดองแปง
  22 สิงหาคม       2555                  จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
   
  • 2553
22 พฤศจิกายน  2553                  บริจาคเงิน 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ในเทศกาลน้ำของชาวกัมพูชา
  พฤศจิกายน      2553                  บริษัท KPT ทำถนนทางเข้าวัดจีพาด
  มิถุนายน           2553                  พิธีมอบกุฏิสงฆ์และอาคารเรียนเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์การศึกษา
  14 มิถุนายน      2553                  บริษัท KSI และ KPT บริจาคเงิน ให้สภากาชาดกัมพูชา
  เมษายน              2553                     บริษัท KSI และ KPT ร่วมมือกับ Wild Aid สร้างสะพานข้ามลำธาร
   
  • 2550
มิถุนายน             2550                    สร้างสะพานและถนนทางเข้าสุวรรณาใบตอง