วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 - บริษัทฯ เข้าชี้แจงต่อคณะทำงานที่รัฐบาลกัมพูชาแต่งตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่สัมปทาน
16 มิถุนายน 2558 (1,655 คน)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2558  - บริษัทฯ เข้าชี้แจงต่อคณะทำงานที่รัฐบาลกัมพูชาแต่งตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่สัมปทาน  
           ตัวแทนจาก KSI และ KPT ได้เข้าชี้แจงกับคณะทำงานที่รัฐบาลกัมพูชาแต่งตั้ง โดยมีตัวแทนจากสหภาพยุโรปประจำประเทศกัมพูชา เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ เพื่อหาข้อไกล่เกลี่ยปัญหาพื้นที่สัมปทานพร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
 
เนื้อหาอื่นๆ