วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 – ส่งเอกสารฉบับแก้ไขเพื่อรายงานข้อเท็จจริง เรื่องปัญหาที่ดินของชาวบ้าน จังหวัดเกาะกง ถึงอัครราชทูตประจำกัมพูชา
16 มิถุนายน 2558 (1,570 คน)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 – ส่งเอกสารฉบับแก้ไขเพื่อรายงานข้อเท็จจริง เรื่องปัญหาที่ดินของชาวบ้าน จังหวัดเกาะกง ถึงอัครราชทูตประจำกัมพูชา
             ตัวแทนจาก KSI และ KPT  ส่งเอกสารฉบับแก้ไขเพื่อรายงานข้อเท็จจริง เรื่องปัญหาที่ดินของชาวบ้าน จังหวัดเกาะกง ถึงคุณจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา

 
เนื้อหาอื่นๆ