วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 - ลงสำรวจพื้นที่และพูดคุยกับตัวแทนชาวบ้าน จังหวัดเกาะกง
16 มิถุนายน 2558 (1,933 คน)

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558  - ลงสำรวจพื้นที่และพูดคุยกับตัวแทนชาวบ้าน จังหวัดเกาะกง
          ตัวแทนจากคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่สัมปทานลงพื้นที่สำรวจในจังหวัดเกาะกง และเข้าพูดคุยกับตัวแทนของบริษัทฯและชาวบ้านและข้าราชการในพื้นที่
 
เนื้อหาอื่นๆ