วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 - ประชุมกับที่ปรึกษาชาวบ้านเรื่องขอบเขตสัมปทาน
16 มิถุนายน 2558 (2,299 คน)

วันที่ 25  พฤษภาคม 2558  - ประชุมกับที่ปรึกษาชาวบ้านเรื่องขอบเขตสัมปทาน
         ตัวแทนจาก KSI และ KPT ได้ร่วมประชุมหารือกับทีมที่ปรึกษาของชาวบ้านเรื่องขอบเขตสัมปทานซึ่งได้มีการเดินสำรวจและจับพิกัด GPS ร่วมกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

 
เนื้อหาอื่นๆ